paratiritis-artas.gr

 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

  

Είναι κοινή η πεποίθηση το γεγονός ότι ως Υπουργός Αθλητισμού προσφέρατε υπερπολύτιμες υπηρεσίες και για αυτό είμαι βέβαιος ότι και ως Υπουργός Δικαιοσύνης έχετε την δυνατότητα αλλά και ικανότητα να προσφέρετε ακόμη περισσότερα και να είσθε ένας εκ των ολίγων πετυχημένων Υπουργών της νυν Κυβέρνησης και βεβαίως σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο της Χώρας μας για τα επόμενα χρόνια.

Από την θέση του, επί 25ετία, μαχόμενου δικηγόρου Σας απευθύνω ανοικτή επιστολή για τα φλέγοντα ζητήματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των συλλειτουργών αυτής [Δικαστών και Δικηγόρων].

Οι δικηγόροι αναμένουμε ακόμη τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μέσα από την ψήφιση των οποίων πρέπει:
 
α) να γίνει υποχρεωτική η παράσταση του συνηγόρου στην έκθεση σύλληψης της δημόσιας αρχής ούτως ώστε να είναι εφικτή η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του κατηγ/νου από την πρώτη στιγμή
β) να αποκτήσει ίδια δικαιώματα με τον κατηγορούμενο και ο πολιτικώς ενάγων από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης
γ) να επιμηκυνθεί στις 15 ημέρες ο χρόνος που ο συλληφθείς οφείλει να απολογηθεί στο κ. Ανακριτή, ούτως ώστε στον χρόνο αυτό, να μπορούν να λάβουν χώρα ουσιαστικές ανακριτικές πράξεις για να υφίσταται επαρκές αποδεικτικό υλικό ενώπιον των κ.κ. Ανακριτού & Εισαγγελέα πρίν αυτοί αποφασίσουν για την προσωρινή του κράτηση                  
δ) να μην επιτρέπεται στον Εισαγγελέα του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου να συμμετέχει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ούτε αυτός, να μπορεί, για τον λόγο αυτό, να ασκεί έφεση κατά της τυχόν απαλλακτικής απόφασης
ε) να υποχρεώνεται ο Εισαγγελέας της Εδρας να αναπτύσσει την πρότασή του και συνοπτικά τουλάχιστο να την ενσωματώνει στην ποινική απόφαση
στ) να διευρυνθεί η ποινική συνδιαλλαγή σε όλα τα αδικήματα ως δυνητική για τον κατηγορούμενο
ζ) να επέλθει εξορθολογισμός των χρηματικών ποινών ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση του δράστη κλπ
 
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη:
 
α) η αύξηση οργανικών θέσεων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας,
β) η θέσπιση οικογενειακού Δικαστή σε κάθε Πρωτοδικείο,
γ) η εισαγωγή νέων Ειρηνοδικών.
δ) Οι Ελληνες Εισαγγελείς και Δικαστές, πρίν να υπηρετήσουν ως Εισαγγελείς και Δικαστές, να οφείλουν τουλάχιστον επί 7ετία να υπάρξουν -αποδεδειγμένα- μαχόμενοι δικηγόροι για να γνωρίζουν και τα δικά μας προβλήματα και αγωνίες και να μην, ορισμένοι εξ αυτών, μας «βλέπουν από ψηλά».
ε) Οι Ελληνες Δικαστές έχουν αποδείξει ότι δεν φοβούνται ούτε εκβιάζονται από επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα, ή αναρχοάπλυτους  πρέπει όμως για την εργασία που κάμουν να πληρωθούν ακόμη καλύτερα.
στ) Υπάρχει μεγάλη ανάγκη πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων αφού το τυπικό της διαδικασίας, η πολυνομία, ο σεβασμός στα δικαιώματα του πολίτη αλλά και η γραφειοκρατία που συνεχίζει… επιβαρύνει ιδιαίτερα τους ελάχιστους υπηρετούντες με αποτέλεσμα να μην έχουν τον χρόνο να κάμουν την εργασία τους και πολλές φορές να παρατηρούνται ανθρώπινα λάθη ή παραλείψεις.  Το δε έργο τους αμοίβεται πολύ χαμηλά. Όμως και για την αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η γνώμη των δικηγόρων και βεβαίως των εξυπηρετούμενων πολιτών.
 

3. Οι Ελληνικές φυλακές, πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, πέραν της υποστελέχωσης και της υπερπληρότητας τους είναι παλαιές και ακατάλληλες, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκής, απουσιάζουν σημαντικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας ενώ το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν λειτουργεί. Είναι δε επιβεβλημένο οι αλλοδαποί κρατούμενοι να διδάσκονται στοιχειώδη Ελληνικά. Η βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των κρατουμένων και ιδία σε βάρος των αδύναμων δεν αξιολογείτε από τους σωφρωνιστικούς υπαλλήλους. Πολύ πιο οξυμένα όμως είναι τα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν οι αναγκαίως κρατούμενοι στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι ίσως και άθλιες και για αυτό επικίνδυνες. Είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αναλάβετε ουσιαστικές δράσεις με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων ώστε στην επόμενη έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης να αντιληφθεί τα μέτρα προόδου.
 
4. Η φορολογία αποτελεί πεδίο τριβών. Η μεγιστοποίηση και επιτάχυνση της είσπραξης δημόσιων εσόδων, θεμιτός καταρχήν στόχος του διοικητικού μηχανισμού, οδηγεί σε φαινόμενα κακοδιοίκησης όταν δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη προστασία του φορολογούμενου. Είναι σε όλους γνωστό ότι τόσο με τον φορολογικό όσο και με τον ασφαλιστικό νόμος δημεύτηκε μέχρις το 83% το εισόδημα του δικηγόρου με αποτέλεσμα ποσοστό άνω του 70% των συναδέλφων να αδυνατούν να καταβάλλουν ακόμη και τις ασφαλιστικές εισφορές των. Τούτου δεδομένου και με την εκ μέρους της Πολιτείας επιχειρούμενη συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης είναι βέβαιο ότι το ήμισυ των συναδέλφων θα πάψει τα επόμενα    2-3 χρόνια να μπορεί να εργάζεται. Οφείλει λοιπόν ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης να προστατεύσει του δικηγόρους παντί τρόπο και να δεχθεί τις προτάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.
 

Στα δικά μας τώρα και στον όμορφο νομό μας:

- Το κτίριο του Πρωτ/κείου που επισκεφθήκατε δυστυχώς και σε ότι αφορά τα ακροατήρια δεν είναι λειτουργικό για τους δικηγόρους, όταν συζητούν την υπόθεσή τους ενώ καθημερινά αναδεικνύονται κακοτεχνίες στην κατασκευή του κτιρίου ενώ ο περιαύλειος χώρος απαιτεί εξωραισμό που δεν μας τον επιτρέπουν. Το μισθωμένο κτίριο του Ειρηνοδικείου βρίσκεται  στον πυκνό ιστό της πόλης, δίχως θέσεις στάθμευσης, πλήρως ακατάλληλο για να εργασθούμε κατά την συζήτηση μίας υπόθεσης ενώ είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Η δεδομένη παραχώρηση εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας του στρατοπέδου στην κατάληξη της εθνικής οδού Τρικάλων Αρτας και η δυνατότητα εκεί και της ίδρυσης του διοικητηρίου μας είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για όλους μας και ιδία για τους πολίτες.
- Η Αρτα μας - αφού μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να έχει περισσότερα από ένα εργοστάσια- θα μπορούσε να φιλοξενήσει μία μεγάλη αγροτική φυλακή στον πεδινό ή ημιορεινό όγκο της και η ίδρυση αυτής θα αποτελέσει αιτία απασχόλησης πολλών συμπολιτών μας και αρχή συρροής εσόδων για τους επαγγελματίες της πόλης μας και όχι μόνον για τους δικηγόρους.

Με την βεβαιότητα ότι το εκλεγμένο ΔΣ του συλλόγου μας, οι δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί μας αλλά και ο σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων θα επιφυλάξουν σε εσάς μία ευχάριστη διαμονή παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα παραπάνω και να τα υλοποιήστε στο μέτρο του δυνατού. Μην ξεχάστε να απολαύστε ένα φυσικό χυμό πορτοκαλιού από τα δικά μας καλύτερα πορτοκάλια.
 
Δημήτριος Λ & Π Λαμπράκης
Δικηγόρος Αρτας


Σύνδεση μελών

Go to top