Του Χρήστου Μέγα

Ακόμη και κατά δύο έτη μπορούν οι ασφαλισμένοι να αυξήσουν τα πλασματικά έτη και κατ αυτόν τον τρόπο να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Ακόμη και πριν το 62ο έτος...

Η ευχέρεια αυτή δεν προκύπτει ευθέως από την ασφαλιστική νομοθεσία σαν ανάγκη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ή την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών προβλημάτων που εκκινούν από την ανεργία-ανασφάλιστη εργασία, αλλά αποτελούν τέχνασμα του υπουργείου Εργασίας στο νόμο για την ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Έτσι, με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις, ο κάθε ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει και τον αναγκαίο, προς τούτο, ασφαλιστέο χρόνο.

Αν ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να εντοπίσει τον χρόνο ασφάλισης εντός τριμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται η συγκεκριμένη ηλικία, υποχρεούται να αποδώσει τη σύνταξη.

Μετά τον έλεγχο όλων των στοιχείων αν αποδειχτεί ότι:

1.Ο επικαλούμενος χρόνος ασφάλισης δεν αποδεικνύεται και αυτός υπερβαίνει τη διετία, η σύνταξη αναστέλλεται και τα ποσά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2.Αν το διάστημα που επικαλέστηκε ο ασφαλισμένος και επικύρωσε κάποιος εργατολόγος περιορίζεται έως τους 24 μήνες, η σύνταξη συνεχίζει και καταβάλλεται κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο (υπολειπόμενος) χρόνος θα πληρωθεί (αναγνωριστεί σαν πλασματικός).

 

Πλασματικά έτη

Με αυτόν τον τρόπο τα πλασματικά έτη, έστω δια της πλαγίας, αυξάνονται από 7 σε 9 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες κ.α.) και έως τα 14 στο δημόσιο τομέα (σ.σ. καθώς τα –έως 5 χρόνια- πλασματικά από τα τέκνα μετρούν επιπλέον των 7 πλασματικών).

Ο… πλάγιος τρόπος αναγνώρισης των πρόσθετων πλασματικών αφορά στα έτη προ του 2002, σε μια περίοδο δηλαδή που ο ΕΦΚΑ, και οπωσδήποτε όλα τα υπόλοιπα ταμεία, δεν είχαν μηχανοργανωθεί (δεν υφίστανται καταχωρισμένα ηλεκτρονικά στοιχεία).

 

Ποιους αφορά

Αφορά δε όσους:

-Επιθυμούν να συμπληρώσουν 25ετία κατά την  τριετία 2010-12 για να κατοχυρώσουν «έξοδο» με 25ετία και ανήλικο ή μειωμένη σύνταξη στο δημόσιο και τα 5.500 ένσημα για τις μητέρες με ανήλικο στον ιδιωτικό τομέα.

-Την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας (ένσημα προ του 1983) ή στο 58ο έτος της ηλικίας και πάντως προ του 62ο έτους της ηλικίας.

-Την συμπλήρωση 40ετίας για συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας (ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα και νεώτεροι ασφαλισμένοι στο σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος).

 Τα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται με το κόστος των ασφαλιστικών κατηγοριών που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τον προηγούμενο μήνα του μήνα κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης των πλασματικών. Για δε τους μισθωτούς, η αναγνώριση των πλασματικών αναφέρεται στο 20% του μεικτού μισθού του προηγουμένου μήνα.

 Κατά συνέπεια, το μηνιαίο κόστος θα πρέπει υπολογίζεται πέριξ των 200 ευρώ για κάθε μήνα (και 4.800 ευρώ στην διετία) για τους μισθωτούς που λαμβάνουν μισθό 1.000 ευρώ και την συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών που έχει επιλέξει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση του πρώην ΟΑΕΕ.

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος θέλει απλώς να αποδείξει ότι έχει χρόνο ασφάλισης προ του 1983 (παλαιός ασφαλισμένος), αρκεί η επίκληση ασφαλιστικού χρόνο ακόμη και μιας ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση κάποιος μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης δια της… πλαγίας οδού, ακόμη και ενός μηνός έως τις 31/12/1982. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος περιορίζεται στα 200 ευρώ!

 Τα εν λόγω ποσά μπορούν να εξοφληθούν είτε εφάπαξ, με τον εντοπισμό της παρανομίας ή του μη αποδειχθέντος χρόνου ασφάλισης, είτε με την παρακράτηση ανά μήνα από την καταβαλλόμενη σύνταξη…

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top