Τοπική έρευνα της τοπικής γνώμης για τη χρήση του ΞΕΝΙΑ της Άρτας (Γκάλοπ) έχει ήδη δρομολογηθεί, που σημαίνει ότι αν ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, σέβονται την τοπική κοινωνία και τις θελήσεις της, οφείλουν να «παγώσουν» κάθε κίνησή τους, προς την κατεύθυνση των δημοπρατήσεων των έργων, όπως αυτά προωθούνται και μάλιστα για χρήσεις παντελώς αχρείαστες για την περιοχή μας.

Διότι το να διατεθούν κάποια εκατομμύρια ευρώ, χωρίς κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία, δεν θα είναι απλά μια λάθος επιλογή, αλλά μια εγκληματική επιλογή σε βάρος της τοπικής οικονομίας, καθόσον αυτά τα χρήματα δεν θα αφήσουν κανένα ουσιαστικό αποτύπωμα για τους αρτινούς, παρά μόνο για τους αναδόχους αυτών των έργων.
Με απλά λόγια θα είναι «πεταμένα λεφτά»!

ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ

Το εν λόγω γκάλοπ θα διεξάγει κορυφαία ελληνική εταιρία δημοσκοπήσεων, η οποία, στα 32 χρόνια της δραστηριότητάς της, έχει διεξάγει πάνω από 3.000 πανελλαδικές έρευνες κοινής γνώμης, πολιτικές, αγοράς και έρευνες σε ειδικά κοινά, για λογαριασμό των μεγαλύτερων εταιριών και οργανισμούς της διεθνούς και εγχώριας αγοράς.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΚΑΛΟΠ

Ο Παρατηρητής Άρτας επιθυμεί να αποτυπώσει τις αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η χρήση του ξενοδοχείου Ξενία Άρτας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα αποτελέσουν χρήσιμο βοήθημα σε επίπεδο χάραξης στρατηγικής και επικοινωνιακής προσέγγισης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω εταιρεία, με σημαντική διαδρομή στον χώρο της πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα, δηλώνει την πρόθεσή της να σχεδιάσει και να διεξάγει ποσοτική κοινωνική έρευνα στην Άρτα, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Ποσοτική κοινωνική έρευνα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, Δημότες Αρταίων.
- Μέγεθος δείγματος: 500.
- Δειγματοληψία: Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με βάση το φύλο, την ηλικία και τη γεωγραφική περιφέρεια (βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ).
- Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Η έρευνα προτείνεται να διεξαχθεί με τη μέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI).
- Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε πίνακες και διαγράμματα, συνολικά (aggregates) και αναλυτικά με βάση τα δημογραφικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Σε περίπτωση αδυναμίας δια ζώσης παρουσίασης στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα για οποιονδήποτε λόγο, θα υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής παρουσίασης των αποτελεσμάτων με σχολιασμό και προτάσεις αξιοποίησης των δεδομένων από τα στελέχη της.

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο θα συνταχθεί σε συνεργασία με τον Παρατηρητή Άρτας και θα καλύπτει τις βασικές αρχές της κοινωνικής έρευνας. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι τα εξής:
- Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα).
- Ιδεολογική αυτο-τοποθέτηση (αριστερά-δεξιά).
- Κομματική προέλευση (ψήφος 2019).

Ανθρώπινο δυναμικό

- Για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και τον συντονισμό της ποσοτικής έρευνας θα απασχοληθούν 3 στελέχη.
- Για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου θα απασχοληθούν 15 ερευνητές και 3 επόπτες.
- Για την ανάλυση και πινακοποίηση των αποτελεσμάτων θα απασχοληθούν 3 στελέχη.

Χρονοδιάγραμμα

- Για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου μέχρι την τελική του μορφή υπολογίζεται πως θα χρειαστούν 2 εργάσιμες ημέρες από την ανάθεση του ερευνητικού έργου.
- Για τη συλλογή των στοιχείων θα απαιτηθούν 5 εργάσιμες ημέρες από την τελική σύνταξη του ερωτηματολογίου.
- Για την παρουσίαση θα χρειαστούν 2 εργάσιμες ημέρες.
- Συνολική διάρκεια μέχρι την παράδοση των αποτελεσμάτων: 9 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάθεσης.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top