ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συνολικής δυναμικότητας 4.200 tn ετησίως.

Η μονάδα προβλέπεται να εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Π.Ε. Άρτας (Δήμοι Άρτας, Ν.Σκουφά, Γ.Καραϊσκάκη, Κεντρ. Τζουμέρκων) και τον Δήμο Ζηρού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Αντίστοιχες μονάδες θα γίνουν στους υπόλοιπους Νομούς της Ηπείρου (Θεσπρωτία, Πρέβεζα) σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Η κατασκευή της μονάδας θα γίνει από το Ευρωπαικό Πρόγραμμα INTEREGκαι εκτιμάται ότι θα έχει κόστος επένδυση 1,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο σκοπός της μονάδας είναι να δημιουργεί λίπασμα από τα πράσινα (κλαδέματα) και τα οργανικά υπολείμματα φαγητών αντί αυτά να καίγονται στα χωράφια ή να πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ. Το παραγόμενο λίπασμα θα μοιράζεται δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο στους δημότες για γεωργική χρήση. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα εισερχόμενα προς κομποστοποίηση υλικά είναι:

• Πράσινα απόβλητα από κλαδέματα δημοτικών κήπων , δένδρων κ.λπ

• Προδιαλεγμένο οργανικό υλικό (απόβλητα τροφών από σπίτια, εστιατόρια , λαϊκές αγορές κ.λπ) που συλλέγεται στο σύστημα καφέ κάδων που θα αναπτυχθεί στους παραπάνω εξυπηρετούμενους Δήμους.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη  ημερήσια ποσότητα που θα εισέρχεται στη μονάδα είναι περί τους 17 τόνους αποτελούμενη περίπου κατά βάρος  33% οργανικά και 66% κλαδέματα, δηλαδή επι τω πλείστο η μονάδα θα λειτουργεί με πράσινα απόβλητα.

Επιπλέον σημειώνεται ότι στη μονάδα θα παράγεται υψηλής καθαρότητας και ποιότητας λίπασμα το οποίο ο Φορέας θα πιστοποιήσει για αγροτική χρήση. Να τονιστεί ότι τα σύμμεικτα απορρίμματα δεν θα πηγαίνουν στην μονάδα κομποστοποίησης αλλά στο ΧΥΤΑ για 2 ακόμα χρόνια και μετά στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί στο Νομό Ιωαννίνων. 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η θέση του προτεινόμενου γηπέδου βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ν. Σκουφά, στα σύνορα  της Δ.Ε. Αράχθου με την Δ.Ε. Κομποτίου, Το γήπεδο αποτελεί το υπ’ αριθμ. 290 τεμάχιο της Διανομής Σελλάδων Ηπείρου 1929.

Το γήπεδο αποτελεί έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Ν. Σκουφά (πρώην Κοινότητας Σελλάδων). 

Η συνολική έκταση του γηπέδου είναι περί τα 67 στρέμματα. Η προτεινόμενη μονάδα θα καταλάβει τμήμα του γηπέδου συνολικής έκτασης περί τα 15 στρ.

Χωροθετείται περί τα 2km δυτικά του οικισμού Αλώνια, και περί τα 2km νοτίως του οικισμού Λιμίνη και περί τα 1,3km βορείως του οικισμού Περάνθη. Επιπλέον η θέση της είναι ανάμεσα σε φυσικό σχηματισμό (λόφους)ύψους άνω των 60m οι οποίοι απομονώνουν οπτικά τη μονάδα κατά όλες τις διευθύνσεις πλην ανατολής.Ως εκ τούτου η εγκατάσταση βρίσκεται οπτικά και γεωγραφικά απομονωμένα τόσο από τους γύρω οικισμούς όσο και από τα γύρω χωράφια.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, η θέση του γηπέδου δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η τεχνολογία κομποστοποίησης θα είναι αερόβια με συνεχή αερισμό και συστηματική ανάδευση, ενώ το υλικό θα είναι σκεπασμένο για προστασία από καιρικές συνθήκες, με ειδικό κάλυμμα.

Το εισερχόμενο προδιαλεγμένο οργανικό υλικό αφού αναδευτεί με τα τεμαχισμένα πράσινα κλαδέματα, διαστρώνεται σε σειρές πάνω από ειδικά διαμορφωμένο πλάτωμα από σκυρόδεμα. Στο πλάτωμα θα υπάρχει σωλήνωση που θα εισαγάγει διαρκώς αέρα στη μάζα του προς κομποστοποίηση υλικού και δεύτερη σωλήνωση που θα συλλέγει όλα τα διασταλάζοντα υγρά από το υλικό. Περιοδικά (π.χ 1 φορά κάθε 2 ημέρες) θα γίνεται ανάδευση του υλικού με αναστροφέα για την καλύτερη ανάμιξη και αερισμό του υλικού.

Μετά το πέρας της ανάδευσης το υλικό σκεπάζεται με κάλυμμα προστασία του από βροχή κ.λπ.

Μετά την κομποστοποίηση το υλικό είναι πλήρως σταθεροποιημένο και υγειονοποιημένο δηλαδή έχει αποδομηθεί πλήρως το οργανικό υλικό του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μονάδας είναι:

• Πρόβλεψη για συνεχής αερισμό που δεν επιτρέπει αναερόβιες συνθήκες δηλαδή σχηματισμό οσμών, και εξασφαλίζει την τέλεια αποδόμηση των οργανικών συστατικών του υλικού.

• Σωστή ανάδευση για ομοιογένεια, σωστή κομποστοποίηση και μηδενισμό των αναερόβιων συνθηκών

•Συλλογή όλων των υγρών που διασταλάζουν από το υλικό σε στεγανή δεξαμενή για την ασφαλή μεταφορά τους σε κατάλληλο βιολογικό καθαρισμό

Κάλυψη του υλικού για τον μηδενισμό οπτικής, αισθητικής, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά και προστασία του υλικού από βροχή κ.λπ

 

Το κόμποστ κοσκινίζεται σε κόσκινο εντός της μονάδας και κατά περίπτωση συσκευάζεται σε σάκους ή αποτίθεται χύδην σε ειδικό χώρο ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης του.

Από την κομποστοποίηση παράγεται υψηλής ποιότητας οργανικό λίπασμα το οποίο θα χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες του Δήμου ή ενδιαφερόμενων πολιτών.

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Από την κομποστοποίηση των υλικών αναμένονται τα παρακάτω οφέλη:

 

• Μείωση των απορριμμάτων των ανωτέρω Δήμων, καθώς αυτά θα συλλέγονται ξεχωριστά από τα λοιπά σύμμικτα και δεν θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ, ή στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας στα Γιάννενα., με παράλληλο οικονομικό όφελος για το Δήμο από χρεώσεις για τέλη ταφής , επεξεργασίας σε Μ.Ε.Α κ.λπ 

• Παραγωγή οργανικού οικολογικού λιπάσματος για λίπανση καλλιεργειών κ.λπ.

• Μόνιμη απασχόληση  τουλάχιστον 5 ατόμων για την λειτουργία της μονάδας και πολλαπλάσιους αν το υλικό αξιοποιηθεί για πώληση.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η μονάδα παράγει λίπασμα από κλαδέματα και υπολείμματα φαγητού. Την ίδια διεργασία μπορεί να κάνει με ασφάλεια ο κάθε πολίτης στο σπίτι του ώστε να παράγει το δικό του υλικό. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές οχλήσεις από την λειτουργία της μονάδας. Ακόμα και γι΄ αυτούς που πιστεύουν ότι θα υπάρχουν οσμές προβλέψαμε ειδικό σύστημα συνεχούς αερισμού ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα δημιουργίας οσμών. Σε κάθε περίπτωση οι αποστάσεις από σπίτια και οικισμούς καθώς και η θέση του γηπέδου εγγυόνται την ομαλή λειτουργία της μονάδας χωρίς καμία όχληση.  Ένα έργο που βάζει για ακόμη μια φορά την Ήπειρο στην πρώτη θέση, ως αναφορά την Διαχείριση Απορριμμάτων. 

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top